Como compartir conexión a internet con Windows 10 sin programa. (Hotspot)

   
    En CMD (Command Prompt) como Administrador escribir: 

            netsh wlan set hostnetwork mode=allow ssdid=compartir key=clavedered  

            netsh wlan start hostednetwork


...luego compartir la conexiónComments